„Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył?”
Ps 116,12

Po intensywnym duchowo przygotowaniu, jakim były Rekolekcje Święte, przyszedł czas na dziękczynienie za wielkie rzeczy, jakie w życiu sióstr –
a szczególnie s. Celiny i s. Marceliny – uczynił Bóg. Bezpośrednio po rekolekcjach, 18 lutego, miały miejsce uroczystości jubileuszowe 25-lecia profesji zakonnej.

W przeddzień uroczystości jubileuszowych miał miejsce wieczór wspomnień, podczas którego siostry jubilatki dzieliły się swoimi wspomnieniami związanymi z początkiem odkrywania powołania do życia zakonnego w Zgromadzeniu ss. Prezentek.

W niedzielę w poszerzonym gronie przybyłych gości, rodziny oraz sióstr z niemal wszystkich wspólnot Zgromadzenia, rozpoczęliśmy świętowanie Eucharystią o godz. 11:00.
Mszę Św. koncelebrował o. Krzysztof Bobak OFM wraz z kapłanami, którzy towarzyszyli naszym siostrom na drodze ich powołania i życia zakonnego. Zwieńczeniem wszystkich podziękowań było odśpiewane TE DEUM.

Po Mszy Świętej kontynuowaliśmy dziękczynienie i świętowanie przy wspólnym stole, gdzie rodziny – te naturalne i te zakonne – mogły wzajemnie się poznać, dzięki opowieściom jubilatek oraz ich wspomnieniom na różnych etapach życia

Bogu niech będą dzięki za 25 lat profesji s. Marceliny i s. Celiny! Dziękujemy im, że swoją obecnością ubogacają naszą Rodzinę Zakonną, otaczamy modlitwą i życzymy wszelkich potrzebnych łask!