Roku Pańskiego 1627 biskup krakowski – Marcin Szyszkowski zatwierdził powagą Kościoła “Dom Panieński”, czyli pierwszą na ziemiach Polskich formalnie zorganizowaną szkołę żeńską. Co roku, tego dnia razem ze świętem Nawiedzenia Elżbiety przez Maryję Siostry Prezentki, razem z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami i wychowawcami dzieł prowadzonych przez Zgromadzenie świętują kolejną rocznicę swoich początków.

Już za 6 lat okrągły jubileusz 400-lecia szkoły i Zgromadzenia założonego przez bł. Zofię Czeską!