“Jest dla mnie kobietą, która dzięki swej wierze  oraz pracowitości dokonała rzeczy niezwykłych. Swoje życie poświeciła Bogu i służyła Mu poprzez pracę z dziewczętami,  a także troszczyła się o ich wychowanie i edukację, co w ówczesnych czasach były sprawą drugorzędną  – ale nie dla Niej. (…)

Osoba Matki Zofii przypomina mi, że bycie nauczycielem to przede wszystkim powołanie.”

M.D.

31 maja obchodzimy w Kościele święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ale dla sióstr Prezentek i dla wszystkich uczniów naszych szkół
i przedszkoli jest to również bardzo ważna data z jeszcze jednego powodu… W tym dniu przypada rocznica zatwierdzenia Domu Panieńskiego fundacji Zofii Czeskiej – a więc jest to oficjalny początek istnienia szkół, które dziś znamy jako Szkoły Sióstr Prezentek. Ta data jest kolejnym dowodem na to, jak ważną osobą w życiu bł. Zofii była Maryja, i że wszystko, cokolwiek czyniła, oddawała w Jej ręce.

Czy to w Krakowie, czy w Rzeszowie, jesteśmy jedną Prezentkową rodziną, którą łączy historia, a która ma swój początek właśnie w Krakowie, w Domu bł. Zofii Czeskiej przy ul. Szpitalnej 18. Tam wszystko się zaczęło i tam jest również kontynuowane jej dzieło po dziś dzień.

Dziś dziękujemy za osobę bł. Zofii Czeskiej i jej dzieło, za naszych uczniów i wychowanków, którzy są powierzeni naszej opiece. Niech nasza błogosławiona Założycielka wstawia się za nami i pomaga realizować ten piękny charyzmat wychowania dzieci i młodzieży.

Już niedługo będziemy obchodzić okrągłe 400 lat istnienia naszego Zgromadzenia i Szkoły. W tym roku, podczas Szkolnych Konfrontacji Artystycznych w Krakowie, rozpoczęliśmy oficjalnie 3-letnie przygotowanie do tego jubileuszu. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się tutaj.