„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim ”
(Łk 1,46-47) 

Te słowa Maryi stały się niejako nicią przewodnią świętowania jubileuszu 50-lecia pracy sióstr w Błażowej (archidiecezja przemyska). 17 grudnia, w tegoroczną 3 Niedzielę Adwentu – zwaną Niedzielą „Gaudete”, czyli Radości – do tego podkarpackiego miasteczka przybyło wiele prezentek na czele z Matką Generalną, by przede wszystkim uwielbić Boga za całe dobro, którym nasze Zgromadzenie mogło obdarzyć tutejszą parafię
i równocześnie – którego tak wiele w tym miejscu doświadczyło.

15.08.1973 r. – to moment, od którego rozpoczęła się historia domu zakonnego w Błażowej. Zgodnie z charyzmatem bł. Zofii Czeskiej podstawową misją sióstr była wówczas troska o dzieci i młodzież – a więc prowadzenie katechezy i staranie, by najmłodsi parafianie z zaangażowaniem uczestniczyli w życiu Kościoła. Oprócz tego do istotnych zadań należała działalność charytatywna (posługa chorym) oraz sprawowanie pieczy nad świątynią parafialną. Choć od tamtego czasu wiele okoliczności uległo zmianie, to jednak podstawowa linia apostolstwa sióstr pozostała do dziś taka sama – towarzyszenie młodym ludziom w dojrzewaniu do osobistego spotkania z Bogiem. Na przestrzeni lat wyjątkowym owocem tej pracy stało się odkrycie powołania zakonnego przez kilkanaście dziewcząt pochodzących z terenu Błażowej i okolic.

Zdanie wypowiedziane przez Matkę Najświętszą mogłyśmy więc z pełnym przekonaniem powtarzać – a najpełniejszym wyrazem naszego dziękczynienia była Eucharystia celebrowana w błażowskim kościele wypełnionym po brzegi wiernymi. O godz. 11.00. sprawował ją w koncelebrze proboszcz parafii – ks. prał. Jacek Rawski, homilię wygłosił natomiast ks. prof. Jan Twardy, rodak z tych okolic. Liturgii towarzyszył śpiew zakonnego chóru.

Po zakończonej Mszy Św. siostry i zaproszeni goście udali się do domu parafialnego na dalszą część świętowania, która rozpoczęła się od wspólnego posiłku. Później natomiast w krótkim wystąpieniu pochodząca z Błażowej s. Renata Gąsior przybliżyła uczestnikom uroczystości historię przybycia sióstr prezentek do tutejszej parafii, dzieląc się jednocześnie świadectwem swojej drogi odkrywania powołania. Podobnymi wspomnieniami podzieliły się także inne obecne na tym miejscu osoby, które zachowały w pamięci ciepły i pełen życzliwości wizerunek prezentek.

„Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”

razem z Maryją dziękujemy Bogu za to, że na przestrzeni 50 lat zdziałał tak wiele w sercach parafian i za to, że nasze Zgromadzenie mogło mieć w tym swój udział!

Całą historię domu zakonnego w Błażowej prezentuje wiernie wystawa historyczna przygotowana przez s. Renatę Gąsior – obecnie można ją obejrzeć w budynku domu parafialnego w Błażowej.