Bł. Matka Zofia w Budzowie

«Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. (…)» Mt 16,24-25

 

 

W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego w parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie miało miejsce przekazanie relikwii naszej błogosławionej Założycielki. Ta niewielka miejscowość kryje w sobie niezwykłe skarby Kościoła, ponieważ w kościele parafialnym znajduje już wiele relikwii polskich świętych i błogosławionych. Do tego zastępu właśnie podczas niedzielnej sumy o godz. 11 dołączyła Matka Zofia Czeska.

Przed Mszą Św. ks. proboszcz Zbigniew Kaleciak przedstawił życiorys bł. Zofii, a także podkreślił, że jest ona patronką nauczycieli i wychowawców, zachęcając w ten sposób do powierzania jej nadchodzącego roku szkolnego.

Relikwie zostały wprowadzone i poświęcone na początku Mszy Św. Siostry obecne na uroczystości również przybliżyły sylwetkę swojej Założycielki, jej charyzmat oraz opowiedziały o tym, jak kontynuują jej misję w Kościele. Jednym z aspektów było nawiązanie do słów dzisiejszej Ewangelii, mówiących o warunkach naśladowania Jezusa.