Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.

Mt 25,40

Nie lękajcie się waszej młodości i waszych głębokich pragnień szczęścia, prawdy, piękna i trwałej miłości!

św. Jan Paweł II

Dni skupienia

Daj się zaskoczyć!

Dni skupienia to zazwyczaj trzydniowe rekolekcje w jednym z naszych domów. Pomagają się wyciszyć, podjąć refleksję nad życiem i powołaniem. Informacje o wznowionej działalności rekolekcyjnej podamy w późniejszym terminie.

O nas

Prezentki to powszechnie używana nazwa, wywodząca się od łacińskiego słowa praesentatio, czyli ofiarowanie. Nazwa: Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w świątyni, nawiązuje do liturgicznego wspomnienia Ofiarowania Maryi w świątyni jerozolimskiej, obchodzonego w kalendarzu 21 listopada. Bł. Zofia – Założycielka Zgromadzenia, wybrała Maryję w tajemnicy ofiarowania jako wzór całkowitego oddania siebie Bogu. Dlatego duchowość sióstr prezentek to stałe przeżywanie tajemnicy „prezentacji Maryi”

YouTube

Facebook