Osoby niepełnosprawne są żywymi ikonami ukrzyżowanego Chrystusa. Odsłaniają przed nami tajemnicze piękno Tego, który dla nas ogołocił samego siebie i stal się posłuszny aż do śmierci. Ukazują nam, że najgłębsza istota człowieka – poza wszelkimi pozorami zewnętrznymi – ukryta jest w Jezusie Chrystusie. Dlatego słusznie zostało powiedziane, że osoby niepełnosprawne to uprzywilejowani świadkowie człowieczeństwa. Mogą wszystkich uczyć, czym jest miłość, która zbawia, […]

Św. Jan Paweł II

Siostry pracujące wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie starają się zobaczyć w Nich Chrystusa cierpiącego i oczekującego pomocy. Dlatego z całym personelem starają się rozwijać i podtrzymywać umiejętności niezbędne do samodzielnego życia. Dają im wsparcie, podnoszące ich poczucie własnej wartości. Prowadzą terapię indywidualną i grupową oraz edukację dla chorych jak też ich opiekunów i członków rodzin. Podopieczne mają możliwość rehabilitacji i rewalidacji, co pomaga wzmacniać i usprawniać ich sferę fizyczną i psychiczną.

Dom Pomocy Społecznej

Rynek 45
34 -240 Jordanów Podhalański
woj. małopolskie
tel. 18/267 55 36
dps.jordanow@gmail.com
www.dps-jordanow-podh.pl

O nas

Prezentki to powszechnie używana nazwa, wywodząca się od łacińskiego słowa praesentatio, czyli ofiarowanie. Nazwa: Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w świątyni, nawiązuje do liturgicznego wspomnienia Ofiarowania Maryi w świątyni jerozolimskiej, obchodzonego w kalendarzu 21 listopada. Bł. Zofia Czeska– Założycielka Zgromadzenia, wybrała Maryję w tajemnicy ofiarowania jako wzór całkowitego oddania siebie Bogu. Dlatego duchowość sióstr prezentek to stałe przeżywanie tajemnicy „ofiarowania Maryi” i nieustanne trwanie w Bożej obecności.

YouTube

Odtwórz wideo

Facebook