Duchowa Adopcja Studenta

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy” ”Jeśli chcesz znaleźć źródło, Musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, Wiesz, że ono musi tu gdzieś być – Gdzie jesteś źródło?... Gdzie jesteś, źródło?! Cisza…

św. Jan Paweł II

Studiowanie to niesamowita, ale i wymagająca przygoda. Jeśli pragniesz duchowego wsparcia napisz do nas. Obejmiemy Cię codzienną modlitwą, wspomożemy rozmową i spotkaniem.

O nas...

Prezentki to powszechnie używana nazwa, wywodząca się od łacińskiego słowa praesentatio, czyli ofiarowanie. Bł. Zofia Czeska – Założycielka Zgromadzenia, wybrała Maryję w tajemnicy ofiarowania jako wzór całkowitego oddania siebie Bogu. Dlatego duchowość sióstr prezentek to stałe przeżywanie tajemnicy „prezentacji Maryi”. Siostry zobowiązują się ślubami do zachowania trzech rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Dodatkowo też każda siostra przy profesji zakonnej składa ślub troski o dobre wychowanie dzieci i młodzieży. Wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży to istotny element misji jaką podejmuje Zgromadzenie, a każda siostra wypełnia ją jako „Chrystusowa pomocnica” – zgodnie z wolą swej Założycielki.