Dzień ekspiacji

W poniedziałek, 18 października przeżywamy w całym Zgromadzeniu kwartalny dzień pokuty i wynagrodzenia Bogu za niewierności i zaniedbania w życiu zakonnym i kapłańskim, jakich dopuścili się kapłani, zakonnicy i siostry zakonne w jakimkolwiek czasie. Modlimy się tego dnia, poszcząc i podejmując dzieła pokutne w duchu wynagrodzenia za grzechy osobiste i wspólnotowe, by oczyściwszy serca na nowo, z żarliwością i gorącą miłością, podjąć naszą misję.

Zapraszamy do kościoła św. Jana w Krakowie na wspólną modlitwę w ciszy przed Najświętszym Sakramentem w godzinach: od 7.00 do 18.00.

6.30 – Msza Święta w intencji wynagradzającej

14.30 – Msza Święta i Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.10 – nieszpory konwentualne

17.30 – Różaniec w intencji wynagradzającej

18.00 – Msza Święta