Dzień otwarty w krakowskim LO

Zapraszamy na Dzień Otwarty Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek w Krakowie, który odbędzie się 5 kwietnia 2022 roku, w godzinach od 15:00 do 17:00, przy ul. św. Jana 7.

Czekają na Was:

– nauczyciele w salach przedmiotowych, którzy wraz z uczniami zapoznają Was ze specyfiką i zaletami danego rozszerzenia,

– uczniowie, którzy oprowadzą Was po szkole i opowiedzą o swoim doświadczeniu uczenia się w Prezentkowie,

– prezentacje zajęć dodatkowych,

– kawiarenka z dobrym ciachem i wiele innych ciekawostek.

Nasza szkoła posiada m.in. dobrze wyposażone pracownie, salę gimnastyczną, siłownię.

Oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych.

Współpracujemy ze szkołami w Niemczech i na Węgrzech.

Wychowujemy w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych.

Przy szkole działa Internat dla uczennic.

PRZYJDŹ! ZOBACZ! DOŁĄCZ DO NAS!

Szczegóły: https://www.szkolyprezentekkrakow.pl