“Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w Pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”
Łk 2,29-32

2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Jezusa w świątyni (Matki Bożej Gromnicznej), a od 1997 r. przeżywamy także, ustanowiony przez św. Jana Pawła II, Dzień Życia Konsekrowanego. Bardzo wyraźnie zarysowuje się związek ofiarowania Jezusa z życiem konsekrowanym, które jest właśnie ofiarowaniem życia na służbę Bogu.

Czym jednak jest POWOŁANIE?

Powołanie nie jest z człowieka. Jest darem, prezentem, który otrzymaliśmy
i który każdego dnia odkrywamy, odpakowujemy po kawałku. Jak pisał Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata (1996 r.) jest ono “wyłączną inicjatywą Boga, który oczekuje od tych, których wybrał, odpowiedzi w postaci całkowitego i wyłącznego oddania się Jemu”.

W tym dniu dziękujemy Bogu za Jego inicjatywę, dar i zaufanie, jakim obdarzył nas, osoby konsekrowane i powierzamy wszystkich tych, dzięki którym nasze powołanie rozwija się i wzrasta, za charyzmat i Wspólnotę,
a także za tych, których On powierzył nam w naszej misji ewangelizacyjnej w Kościele – a więc naszych uczniów, wychowanków, nauczycieli, wychowawców oraz ich rodziny.

Zapraszamy do obejrzenia relacji oraz zdjęć z obchodów Dnia Życia Konsekrowanego w Krakowie!