Polak, Węgier i Prezentki

Stowarzyszenie św. Kingi działające w Küngös na Węgrzech od lat szerzy ideę przyjaźni polsko-węgierskiej. To prawdopodobnie w tej miejscowości urodziła się św. Kinga – średniowieczna księżna łącząca oba narody. W XXI wieku oba narody chcą również połączyć młodzi ludzie tworzący Stowarzyszenie. Nasze krakowskie i rzeszowskie szkoły co roku organizują wymianę młodzieży – wzajemne poznawanie kultury obu narodów, szukanie wspólnych korzeni i wartości.

Niestety w tym roku nie możemy się spotkać z naszymi węgierskimi przyjaciółmi osobiście… Dzięki współczesnej technice nasze relacje jednak trwają i mają się dobrze!

Warto zapoznać się z węgierską kulturą, a przy okazji przeczytać tutaj, jak pięknie w języku naszych “Bratanków” brzmi opowieść o Siostrach Prezentkach czyli: Prezentációs nővérek.