Przedszkola

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.

Mt 25,40

      W pracy wychowawczej i edukacyjnej w naszych przedszkolach Siostry i nauczyciele starają się pomóc rodzinie w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Troszczą się o rozwój wiary, wartości nadprzyrodzonych i cnót moralnych oraz o bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój.
      Wspierają rozwój wrodzonych predyspozycji dziecka i pomagają w odkrywaniu bogactwa zaszczepionego w nim przez Stwórcę. Organizują proces kształcenia w sposób zapewniający każdemu dziecku wszechstronny i harmonijny rozwój oraz odpowiednie przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.
      Stawiają zadania proporcjonalne do możliwości, warunków fizycznych i psychicznych dziecka oraz wymagają odpowiedzialności za ich realizację. Starają się budzić pragnienia stawania się dobrym, odpowiedzialnym, odważnym, wytrwałym i zachęcają do dążenia ku wartościom nieprzemijającym a wyrabianiu dobrych nawyków i przyzwyczajeń.

Publiczne Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Prezentek

Prywatne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Prezentek

Warszawa

O nas...

Prezentki to powszechnie używana nazwa, wywodząca się od łacińskiego słowa praesentatio, czyli ofiarowanie. Bł. Zofia Czeska – Założycielka Zgromadzenia, wybrała Maryję w tajemnicy ofiarowania jako wzór całkowitego oddania siebie Bogu. Dlatego duchowość sióstr prezentek to stałe przeżywanie tajemnicy „prezentacji Maryi”. Siostry zobowiązują się ślubami do zachowania trzech rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Dodatkowo też każda siostra przy profesji zakonnej składa ślub troski o dobre wychowanie dzieci i młodzieży. Wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży to istotny element misji jaką podejmuje Zgromadzenie, a każda siostra wypełnia ją jako „Chrystusowa pomocnica” – zgodnie z wolą swej Założycielki.