Przedszkola

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.

Mt 25,40

      W pracy wychowawczej i edukacyjnej w naszych przedszkolach Siostry i nauczyciele starają się pomóc rodzinie w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Troszczą się o rozwój wiary, wartości nadprzyrodzonych i cnót moralnych oraz o bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój.
      Wspierają rozwój wrodzonych predyspozycji dziecka i pomagają w odkrywaniu bogactwa zaszczepionego w nim przez Stwórcę. Organizują proces kształcenia w sposób zapewniający każdemu dziecku wszechstronny i harmonijny rozwój oraz odpowiednie przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.
      Stawiają zadania proporcjonalne do możliwości, warunków fizycznych i psychicznych dziecka oraz wymagają odpowiedzialności za ich realizację. Starają się budzić pragnienia stawania się dobrym, odpowiedzialnym, odważnym, wytrwałym i zachęcają do dążenia ku wartościom nieprzemijającym a wyrabianiu dobrych nawyków i przyzwyczajeń.

Publiczne Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Prezentek

Prywatne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Prezentek

Warszawa

O nas

Zapraszamy na uroczystość przekazania relikwii naszej Matki Założycielki do Świątyni Opatrzności Bożej, która będzie połączona z dziękczynieniem za osobę bł. Zofii w 10. rocznicę jej beatyfikacji.

Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie. 

Do zobaczenia!

YouTube

Odtwórz wideo

Facebook