Dziękujemy za modlitwę!

Przez cały tydzień (16-23.08) mogłyśmy w milczeniu słuchać głosu Pana Boga i nabierać duchowych sił na kolejny rok naszych posług.

Skorzystałyśmy z gościnności Księży Misjonarzy i Ośrodka VINCENTINUM w Krzeszowicach. Po drogach rekolekcyjnych rozważań, bardzo blisko Niepokalanego Serca Maryi poprowadził nas o. Dariusz Galant OMI.

Rekolekcje to dla nas czas duchowego odpoczynku, zmagania ze sobą, odnowienia relacji z żywym Jezusem, ale również możliwość spotkania z Siostrami, z którymi często widzimy się tylko raz w roku!

Za wszystko BOGU I MATCE JEGO CHWAŁA!