s. Maksymiliana Wojnar odeszła do Domu Ojca

S. Maksymialiana Maria Wojnar

(1944 -2021)

 Prezentka

Dzisiaj, 17 lutego 2021 roku, w godzinach porannych odeszła do wieczności po ciężkiej chorobie nowotworowej s. Maksymiliana Wojnar, prezentka. Zmarła opatrzona sakramentami świętymi we wspólnocie Domu Generalnego Sióstr Prezentek w Krakowie.

Bóg powołał ją do siebie w 77. roku życia i w 58. roku życia zakonnego. Po studiach prawniczych w Warszawie, przez długie lata pracowała w Sekretariacie Episkopatu Polski, a później w Radzie Szkół Katolickich jako jej sekretarz. Będąc prezentką i córką duchową swojej Założycielki – bł. Zofii Czeskiej, z wielkim zaangażowaniem przez 25 lat pracowała na rzecz organizacji szkolnictwa katolickiego w Polsce. Szczególnym jej dzieckiem były spotkania Forum Szkół Katolickich, gdzie ogromną wagę przykładała do formacji dyrektorów, nauczycieli i uczniów.

Dziękujemy s. Maksymilianie za jej intensywne życie charyzmatem wychowania, za jej determinację i konsekwentne dążenie do tego, by szkoły katolickie i placówki kościelne w Polsce były miejscem chrześcijańskiej edukacji i dobrego wychowania w dobie współczesnych przemian.

Niech Dobry Bóg przyjmie ją do swojej chwały i wynagrodzi życie pełne oddania oraz służby drugiemu człowiekowi.

O modlitwę za s. Maksymilianę proszą Siostry Prezentki.

(o pogrzebie poinformujemy w późniejszym terminie)