MODLITWA DO MATKI BOŻEJ WOLNOŚCI

/odmówiona przez ks. kard. Karola Wojtyłę podczas koronacji obrazu, 9 maja, 1965 r./

Matko Wolności, dlatego nazwano Cię Matką Niewolników, że zawsze przywracałaś wolność więźniom, a przywracałaś ją nie tylko w znaczeniu zewnętrznym, fizycznym, ale w znaczeniu duchowym. Matko, Ty nie tylko nas rodziłaś na podobieństwo Chrystusa w Kościele świętym jako Dzieci Boże, ale przez całe stulecia dawałaś nam wolność Dzieci Bożych.

Dzisiaj, chcemy Ci, Matko, wyrazić wdzięczność, ale nie okażemy jej w pełni, bo trzeba by ją wydobyć z milionów dusz, które są Tobie – Matko Łaski Bożej – wdzięczne za łaskę chrztu świętego, za niewypowiedziany dar, który zstępuje wprost z wysokości od naszego Ojca i trafia do naszych dusz, czyniąc je żywym podobieństwem Przedwiecznego Bożego Syna.

Matko, prosimy Cię, dla nas i dla wszystkich ludzi drugiego Tysiąclecia o wielki dar wierności dla tego, co jest w człowieku najwyższe i najdoskonalsze, dar wierności dla łaski, dar wierności dla wolności Dzieci Bożych. O ten dar prosimy dla siebie i dla wszystkich przyszłych pokoleń. Wreszcie dla całej naszej Ojczyzny – dziękując – prosimy o dar wierności. Prosimy o to, abyśmy w wierności potwierdzili naszą duchową wolność, wolność dzieci Bożych i przekazywali ją przez całe stulecia w nowe tysiąclecie, ku chwale Bożej i zbawieniu dusz. Amen.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ OD WYKUPU NIEWOLNIKÓW

Z głęboką pokorą upadamy do stóp Twoich, Święta Boża Rodzicielko, łaskawa Pani Świętojańska, aby Ci złożyć hołd czci, wierności i miłości. Błogosław nam. Matko, na dzień dzisiejszy i na całe życie, oraz tym wszystkim, którzy z wiarą i pokorą prosić Cię będą o wstawiennictwo u Syna Twego. Niechaj wszyscy składający swe prośby przed Twym Wizerunkiem zostaną wysłuchani, pocieszeni i umocnieni w wierze. Święta Maryjo, Matko Boża, oręduj za nami u Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Amen.
Módlmy się:
Spraw, Boże, abyśmy przez zasługi i orędownictwo chwalebnej Matki Syna Twojego zostali uwolnieni od wszelkich win i z niewoli szatańskiej. Amen.
Matko i Wybawicielko Niewolników, módl się za nami.

NAJSTARSZA MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ

Najświętsza Panienko, o Matko Boża, w tym tutaj wsławiona obrazie, przyjmij ubogie Twe dziatki, garnące się pod skrzydła opieki Twojej. O Matko litości, zlituj się nad nami. Amen.
Niechaj wszyscy składający swe prośby przed Twym Wizerunkiem, zostaną wysłuchani, pocieszeni i umocnieni w wierze. Święta Maryjo, Matko Boża, oręduj za nami do Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Amen.
Módlmy się.
Spraw, Boże, abyśmy przez zasługi i orędownictwo chwalebnej Matki Syna Twojego zostali uwolnieni od wszelkich win i z niewoli szatańskiej. Amen.
Matko i Wybawicielko Niewolników, módl się za nami.

KORONKA DO MATKI BOŻEJ OD WYKUPU NIEWOLNIKÓW

/do prywatnego odmawiania na zwykłej cząstce różańca/
Na początku odmawiamy: Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
na dużych paciorkach (1 raz)
– Jezu, Ty do końca nas umiłowałeś.
– Za wstawiennictwem Matki Bożej od Wykupu Niewolników, prowadź nas do wolności Dzieci Bożych,
na małych paciorkach (10 razy)
– Panie, dobry jak chleb.
– Za przyczyną Matki Wolności, okaż nam swoją łaskę.
Na zakończenie: Chwała Ojcu… /3 razy/.

Tutaj możesz wpisać swoją intencję za przyczyną Matki Wolności:

O nas

Prezentki to powszechnie używana nazwa, wywodząca się od łacińskiego słowa praesentatio, czyli ofiarowanie. Bł. Zofia Czeska – Założycielka Zgromadzenia, wybrała Maryję w tajemnicy ofiarowania jako wzór całkowitego oddania siebie Bogu. Dlatego duchowość sióstr prezentek to stałe przeżywanie tajemnicy „prezentacji Maryi”. 
Wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży to istotny element misji jaką podejmuje Zgromadzenie. Siostry realizują swe powołanie w: szkołach, przedszkolach, internatach, w pracy katechetycznej i parafialnej.

YouTube

Odtwórz wideo

Facebook