Spotkanie formacyjne nauczycieli

W sobotę, 2 kwietnia w krakowskiej szkole sióstr Prezentek miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – pierwsze w niemal 400-letniej historii spotkanie formacyjne dla nauczycieli WSZYSTKICH szkół i przedszkoli prowadzonych przez nasze Zgromadzenie.

Pod hasłem: NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA na wzór bł. Zofii Czeskiej zgromadziło się blisko 120 osób ze szkół: w Rzeszowie i Krakowie oraz przedszkoli: w Warszawie, Bukownie i Świdnicy.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kościele św. Jana, której przewodniczył ks. Grzegorz Wójcik (katecheta z Rzeszowa), homilię wygłosił ks. dr hab. Adam Olszewski (UPJP2 w Krakowie).

Po duchowej uczcie, zgodnie z myślą pedagogiczną bł. M. Zofii na nauczycieli czekało holistyczne wydarzenie, a więc i coś dla ducha, i intelektu, a także spotkanie przy kawie i małym co nieco.

Zgromadzonych na sali gimnastycznej gości przywitała Matka Generalna, m. Anna Telus. Ucztę intelektualną rozpoczęła p. dr Jolanta Kraśniewska (UPJP2) prezentując wykład pt. Personalizm w pedagogice. Teoria i praktyka na polu edukacyjno-formacyjnym. Wiedzą historyczną podzieliła się ze zgromadzonymi s. Paulina Turwoń, przedstawiając rys historyczny szkoły i biografię bł. M. Zofii na podstawie najstarszego portretu błogosławionej Założycielki.

Kolejną część dnia nauczyciele spędzili integrując się poprzez pracę w kilku grupach tematycznych:

  • Wychowanie przez sztukę wg bł. Zofii Czeskiej;
  • Szlakiem bł. Zofii po Krakowie;
  • Rola wychowawcy i nauczyciela w myśli bł. Zofii.

Spotkanie zakończyło podsumowanie pracy w grupach i prezentacja wniosków oraz (co ucieszyło najbardzije wszystkich zebranych): zaproszenie na II edycję spotkania w Rzeszowie, w 2023 roku!

Fotorelacja TUTAJ