“Śmierć Pana Boga naszego nie powinna być powodem do wstydu;
raczej powinna być naszą największą nadzieją, naszą największą chwałą. 
Przyjmując na siebie śmierć, którą znalazł w nas, obiecał niezawodnie dać nam życie w Nim,
jakiego nie możemy mieć sami z siebie.”

św. Augustyn

Niedzielą Męki Pańskiej rozpoczęliśmy najpiękniejszy i zarazem najważniejszy tydzień w roku dla każdego chrześcijanina. Jest to bowiem czas, w którym towarzyszymy Jezusowi podczas Jego wjazdu do Jerozolimy, uczestniczymy w Ostatniej Wieczerzy, jesteśmy świadkami zdrady przyjaciela i okrutnej męki oraz śmierci Chrystusa. Ale przede wszystkim z nadzieją czuwamy w Wieczerniku, czekając na poranek Zmartwychwstania. Jest to jednocześnie przypomnienie chrztu, przez który rozpoczęliśmy nowe życie w Chrystusie, dlatego podczas Wigilii Paschalnej odnawiamy nasze przyrzeczenia chrzcielne.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i uczestnictwa w nabożeństwach w Wielkim Tygodniu. Szczegóły poniżej⇓

UWAGA! W Niedzielę Wielkanocną nie ma Mszy Św. o godz. 8:00.