Triduum Paschalne

Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał!

Trwamy jeszcze w Oktawie Wielkanocnej radości. Razem z krótką fotorelacją liturgii Triduum Paschalnego z kościoła św. Jana w Krakowie przekazujemy wszystkim życzenia:

pokoju, radości, nadziei – tych darów, którymi tak hojnie obdarza nas Zmartwuchwstały Pan!

Fotorelacja TUTAJ