Uroczystość Ofiarowania NMP

Zbliżamy się do dnia 21 listopada, gdy Kościół będzie wspominać w liturgii Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Dla nas, sióstr prezentek, jest to od początku istnienia Zgromadzenia szczególna data, ponieważ wiąże się z Tajemnicą, którą bł. Zofia Czeska postawiła za wzór wychowankom i wychowawczyniom, gdy zakładała Dom Panieński – pierwszą na ziemiach polskich szkołę dla dziewcząt. Dziś wspomnienie to w powszechnej świadomości katolików uchodzi raczej za nieznane i niewiele znaczące, ale wówczas, w XVII wieku, było bardzo popularne.

Jego historia sięga jeszcze starożytności. To wtedy próbowano snuć przypuszczenia co do tego, jak mogło wyglądać życie Jezusa i Jego Matki – księgi Pisma Świętego nie zawierały przecież zbyt szczegółowych informacji. W ten właśnie sposób powstały pisma apokryficzne, a w niektórych z nich zawarto opowieść o tym, jak święci Joachim i Anna przyprowadzili swoją małą córeczkę – Maryję do świątyni jerozolimskiej, by tutaj pełniła świętą służbę. Wydarzenie Ofiarowania Matki Bożej zaczęto czcić w już w VI wieku, zaś dziesięć wieków później zostało wprowadzone jako obowiązujące dla całego Kościoła. Na Wschodzie stanowi ono do dziś jedno z ważniejszych świąt maryjnych, zaś na Zachodzie po Soborze Watykańskim II zachowało charakter wspomnienia obowiązkowego.

Można się dziwić, dlaczego tak  dużą wagę przykładamy dziś do wydarzenia, którego potwierdzenia historycznego próżno szukać w Piśmie Świętym. A jednak jest to Tajemnica, którą jako Siostry Ofiarowania Matki Bożej (łac. praesentatio to właśnie ofiarowanie) staramy się zgłębiać i odnajdywać w niej drogę naśladowania duchowej postawy Maryi. Czy wezwanie do oddawania swojego życia w Boże Ręce jest skierowane jedynie do sióstr zakonnych? Tak naprawdę każdy człowiek należący przez chrzest do Chrystusa może – patrząc na małą Miriam biegnącą po schodach do przybytku Pana – odkrywać radość bycia darem dla Boga i innych ludzi.

Zapraszamy do krakowskiego kościoła św. Jana Chrzciciela i Ewangelisty, by wspólnie przeżywać Triduum, jak również samą Uroczystość Patronalną Zgromadzenia Sióstr Prezentek! W tych dniach podczas uroczystych Mszy Świętych kapłani będą głosić okolicznościowe kazania związane z Tajemnicą Ofiarowania.

18 listopada (sobota) – 18:00 celebruje oo. Franciszkanie z ul. Reformackiej w Krakowie
19 listopada (niedziela) – 14:30 celebruje ks prał. Grzegorz Szewczyk, Dziekan Dekanatu Kraków-Śródmieście
20 listopada (poniedziałek) – 14:30 celebruje ks. prał. Andrzej Kopicz, Proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Mistrzejowicach
21 listopada (wtorek) – 14:30 oo. Paulini – o. dr Krzysztof Wendlik OSPPE
                                         18:00 celebruje ks. bp Damian Muskus OFM, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej