Liturgiczne wspomnienie bł. Zofii

15 maja 2020 roku obchodzimy wspomnienie liturgiczne bł. Zofii Czeskiej, która jest Założycielką i duchową Matką sióstr prezentek.
Z tej okazji chcemy przyglądnąć się jeszcze raz z bliska postaci, która – choć żyła w XVII wieku, wiele mówi współczesnej kobiecie i siostrze zakonnej, uczniom i nauczycielom, żonom i matkom o tym, jak się modlić, jak zaufać, gdzie szukać siły i nadziei, zwłaszcza w czasie epidemii.
Nasza Błogosławiona za swojego ziemskiego życia przeżywała czas epidemii aż siedem razy w Krakowie. Z pewnością życie w czasach morowego powietrza w XVII w. było o wiele bardziej niebezpieczne i uciążliwe niż dzisiaj dla nas. Z wydarzeń jej życia można wywnioskować, że bynajmniej nie siedziała z założonymi rękami, uciekając przed morowym powietrzem. Nawet zarazy nie zniechęciły jej do działania – a wręcz przeciwnie – można powiedzieć, że były jedną z przyczyn, które pchnęły ją, by oddać się służbie i pomocy potrzebującym.
Zofia nie dała się pokonać przez strach i dążyła do tego, by Jej Dom mógł zaistnieć i pomagać m. in. dzieciom, które stały się ofiarami epidemii.
Jak widać czasy Matki Zofii nie są wcale tak odległe od naszych. Powinnyśmy iść za jej przykładem i odważnie działać w takich realiach, w jakich Bóg nas obecnie stawia. To również szansa na umocnienie – a może nawet odnowienie – relacji z Matką Zofią, szansa, by pytać Ją i powierzać Jej nasze Zgromadzenie, rodziny i tych, którzy cierpią z powodu izolacji, choroby, czy utraty bliskich.
Polecajmy się Jej wstawiennictwu!