“Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła!”
Rz 13,11-12

Po raz kolejny stajemy twarzą w twarz z Tajemnicą Wcielenia Syna Bożego. Jakże wielka jest to Tajemnica i jakże piękna nowina – oto Bóg staje się człowiekiem, by być Bogiem z nami, by przynieść Pokój i wlać nadzieję i miłość w serca tych, którzy są jeszcze pogrążeni w ciemnościach grzechu.

Nasze oczekiwanie dobiegło końca, jednak Adwent naszego życia wciąż trwa. Bądźmy gotowi każdego dnia na Jego przyjście, otwierajmy nasze serca, by On wypełniał je swoją Obecnością po brzegi!