Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

“A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.”

Łk 1,76-79

 

24 czerwca w Kościele obchodzimy uroczystość Narodzenia
św. Jana Chrzciciela. Św. Jan Chrzciciel wraz ze św. Janem Ewangelistą są patronami naszej świątyni, dlatego w tym dniu, nawiedzając świętojański kościół, można było uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

 

Mszy Świętej odpustowej o godz. 14.30 przewodniczył
ks. prał. Andrzej Kopicz, natomiast Mszy Św. o godz.
18.00 przewodniczyli OO. Franciszkanie.

 

Dziękujemy za wspólną modlitwę!