“Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije!”
J 7,37

W Wigilię Zesłania Ducha Świętego, w naszym krakowskim Wieczerniku, trwaliśmy w uwielbieniu, przyzywając Jego obecności. W modlitwie poprowadził nas i konferencję wygłosił o. Marcin Rutecki OP. W skierowanym do nas słowie, zachęcał do czerpania ze strumieni łaski, którymi są Dary Ducha Świętego i przybliżył nam znaczenie każdego z nich.

Po konferencji przyzywaliśmy Ducha Świętego, uwielbiając śpiewem Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i rozważając Słowo Boże.