“Postanowiłam i ja sobie, wdzięczna będąc dobrodziejstw Boskich do czasu powierzonych, abym to wszystko (…), Bogu samemu na chwałę Jego oddała; mając za to, iż nikomu inszemu lepiej się to doastać nie może, jako temu, z którego szczodrobliwej ręki, przedtymem ją była wzięła.”
~Przedmowa do pierwszych Konstytucji Zgromadzenia

 

15 maja obchodzimy liturgiczne wspomnienie bł. Zofii z Maciejowskich Czeskiej. Zachęcamy wszystkich czcicieli do nawiedzenia kościoła przy ul. św. Jana 7 w Krakowie, gdzie w bocznej kaplicy znajdują się relikwie Założycielki Zgromadzenia Sióstr Prezentek.

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszy Świętej i wspólnej modlitwy.

Porządek Mszy Świętych w tym dniu:
6.30
14.30 – uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem
o. Tomasza Łakomczyka OFMCap
18.00

 

Błogosławiona Matko Zofio, Perło wybrana przez Boga –
módl się za nami!