Dom dziecka

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.

Mt 25,40

Troszcząc się o każde dziecko przychodzące na świat i otaczając je czułą i rzetelną opieką, Kościół wypełnia swoje podstawowe posłannictwo.

św. Jan Paweł II

Prawdą jest, że Pan Jezus oraz Jego Matka wybierają często właśnie dzieci, ażeby powierzać im sprawy wielkiej wagi dla życia Kościoła i ludzkości. Odkupiciel ludzkości niejako dzieli się z nimi troską o innych ludzi: o rodziców, o kolegów i koleżanki. Czeka bardzo na ich modlitwę. Jakże ogromną siłę ma modlitwa dziecka! Staje się ona czasem wzorem dla dorosłych: modlić się z prostotą i całkowitą ufnością, to znaczy zwracać się do Boga tak, jak czynią to dzieci

Ale że Bóg jako Pan wszystkich rzeczy, żadnej darowizny naszej nie potrzebuje, przyjaciołom to swoim, sługom, sierotom oddawać każe, i co się im daje, jakoby Onemu samemu się dawało, przyjmuje. Między temi obrałam sobie najmniejsze dzieci i sieroty […]

bł. Zofia Czeska

Rodzinny Dom Dziecka im. bł. Matki Zofii Czeskiej

34-606 Łukowica – Lasek 13
woj. Małopolskie
tel/fax. 18 333-52-95
lukowica@siostryprezentki.pl

O nas

Prezentki to powszechnie używana nazwa, wywodząca się od łacińskiego słowa praesentatio, czyli ofiarowanie. Nazwa: Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w świątyni, nawiązuje do liturgicznego wspomnienia Ofiarowania Maryi w świątyni jerozolimskiej, obchodzonego w kalendarzu 21 listopada. Bł. Zofia – Założycielka Zgromadzenia, wybrała Maryję w tajemnicy ofiarowania jako wzór całkowitego oddania siebie Bogu. Dlatego duchowość sióstr prezentek to stałe przeżywanie tajemnicy „prezentacji Maryi”

YouTube

Facebook