Ale że Bóg jako Pan wszystkich rzeczy, żadnej darowizny naszej nie potrzebuje, przyjaciołom to swoim, sługom, sierotom oddawać każe, i co się im daje, jakoby Onemu samemu się dawało, przyjmuje. Między temi obrałam sobie najmniejsze dzieci i sieroty […]

bł. Zofia Czeska

Rodzinny Dom Dziecka

34-606 Łukowica – Lasek 134
woj. Małopolskie
tel. 510469182
lukowica@siostryprezentki.pl

O nas

Prezentki to powszechnie używana nazwa, wywodząca się od łacińskiego słowa praesentatio, czyli ofiarowanie. Bł. Zofia Czeska – Założycielka Zgromadzenia, wybrała Maryję w tajemnicy ofiarowania jako wzór całkowitego oddania siebie Bogu. Dlatego duchowość sióstr prezentek to stałe przeżywanie tajemnicy „prezentacji Maryi”. 
Wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży to istotny element misji jaką podejmuje Zgromadzenie. Siostry realizują swe powołanie w: szkołach, przedszkolach, internatach, w pracy katechetycznej i parafialnej.

YouTube

Odtwórz wideo

Facebook