Szkoły

Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach

(Ks. kard. Karol Wojtyła, 1977 r.)

Zgodnie z pierwotnym zamysłem Założycielki – bł. Zofii, tradycyjną formą działalności apostolskiej jest dla sióstr prezentek praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży. Przez wychowanie i nauczanie według zasad katolickich starają się doprowadzić do ukształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, do świadomego życia wiarą, a równocześnie przygotować do odpowiedzialnego włączenia się w życie społeczności ziemskiej.

Niezbędnym narzędziem wychowawczym Kościoła jest katechizacja. Staje się ona niejako drogą do spotkania z Chrystusem. Ikoną takiego spotkania w drodze są uczniowie idący z Jerozolimy do Emaus: sam Jezus dołącza się do rozmowy, pozwala się rozpoznać i ukazuje sens ich życia oraz powołania.

Szkoły Sióstr Prezentek wpisują się w taką formę spotkania i realizacji misji szkoły katolickiej: tworząc odpowiednie środowisko wychowawcze, umożliwia wszechstronny rozwój ucznia (duchowy, moralny, intelektualny, emocjonalny i fizyczny) w oparciu o wartości ewangeliczne i patriotyczne.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące i Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Prezentek w Krakowie

Internat przy Liceum Ogólnokształcącym

ul. Szpitalna 18
31-024 Kraków
woj. małopolskie
tel.:12/421-09-99
internat@szkolyprezentekkrakow.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rzeszowie

ul. Ks. J. Jałowego 1
35-010 Rzeszów
woj. Podkarpackie
tel./fax. 17 853 64 42
prezentek@szkola.opoka.org.pl

http://prezentek.edu.pl/

Internat przy Liceum Ogólnokształcącym

ul. ks. J. Jałowego 26
35-010 Rzeszów
woj. Podkarpackie
tel. 17 852 78 14
prezentki@rzeszow.opoka.org.pl

O nas...

Prezentki to powszechnie używana nazwa, wywodząca się od łacińskiego słowa praesentatio, czyli ofiarowanie. Bł. Zofia Czeska – Założycielka Zgromadzenia, wybrała Maryję w tajemnicy ofiarowania jako wzór całkowitego oddania siebie Bogu. Dlatego duchowość sióstr prezentek to stałe przeżywanie tajemnicy „prezentacji Maryi”. Siostry zobowiązują się ślubami do zachowania trzech rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Dodatkowo też każda siostra przy profesji zakonnej składa ślub troski o dobre wychowanie dzieci i młodzieży. Wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży to istotny element misji jaką podejmuje Zgromadzenie, a każda siostra wypełnia ją jako „Chrystusowa pomocnica” – zgodnie z wolą swej Założycielki.