Postulat

Pierwszy etap formacji przygotowujący do życia zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr Prezentek. Trwa on od sześciu miesięcy do dwóch lat. Celem postulatu jest przygotowanie do nowicjatu i zbadanie prawdziwości powołania postulantki, która pod kierunkiem siostry opiekunki uzupełnia formację ludzką, pogłębia wiedzę religijną, zaznajamia się ogólnie z zasadami życia zakonnego Zgromadzenia. Postulantka poznaje działalność apostolską Zgromadzenia i ma możliwość pełnienia różnych obowiązków w życiu zakonnym na co dzień. Podstawowym strojem postulantki jest czarna lub szara sukienka z białym kołnierzykiem.

Nowicjat

Najważniejszy okres formacji w Zgromadzeniu. Trwa on dwa lata. W tym czasie nowicjuszka potwierdza przekonanie o swoim powołaniu, poznaje wymagania życia zakonnego przez praktykę rad ewangelicznych, uczy się modlitwy i życia wspólnego. We współpracy i pod kierunkiem siostry mistrzyni w czasie nowicjatu siostra uczy się kierować w życiu wiarą, prawym sumieniem, dąży do tego, by ukochać własną rodzinę zakonną i zdecydowanie poświęcić siebie Bogu w ślubach zakonnych. Strój wyróżniający nowicjuszkę od innej siostry profeski składa się czarnej lub szarej sukienki, a na głowę siostra zakłada biały welon.

Juniorat

Jest to pięcioletni czas ślubów czasowych (siostry składają pierwsze śluby na rok, po czym znów ponawiają je na rok, a następnie na trzy lata). Juniorat może być przedłużony do siedmiu lat. Celem junioratu jest dalsza formacja młodych profesek w zakresie wiedzy religijnej, zakonnej, apostolskiej, naukowej i technicznej, zgodnie z misją i potrzebami Zgromadzenia. Siostry w czasie junioratu, w poczuciu odpowiedzialności za dar powołania, winny nieustannie pogłębiać swoją wieź z Chrystusem, wprowadzać w życie zobowiązania podjęte przez śluby oraz przygotować się do wypełniania zadań apostolskich Zgromadzenia. Składając profesję wieczystą, siostra juniorystka rozpoczyna ostatni etap formacji, który trwa przez całe jej życie zakonne. Po pierwszych ślubach siostra nosi już pełny strój zakonny, który świadczy o jej całkowitej przynależności do Chrystusa, a który składa się z habitu i welonu z białym paskiem na zewnątrz.