Fundacja

Publiczne Szkoły Podstawowe i Publiczne Licea Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Krakowie i Rzeszowie są katolickimi szkołami publicznymi, w których kształcenie jest bezpłatne. Materialną pomocą dla szkół są wpłaty na cele statutowe Fundacji Pro Iuventutis Educatione.

Cele Fundacji

1) wspieranie działalności oświatowo – wychowawczej,
2) wspieranie wychowania dzieci i młodzieży,
3) wspieranie działalności formacyjnej i edukacyjnej nauczycieli i wychowawców,
4) wspieranie finansowe tworzenia i utrzymania bazy lokalowej w szkołach oraz innych instytucjach oświatowo-wychowawczych

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) dofinansowywanie działalności oświatowo – wychowawczej oraz formacji dzieci i młodzieży,
2) dofinansowywanie różnych form dokształcania i formacji nauczycieli
i wychowawców,
3) wspieranie współpracy rodziny i szkoły,
4) współpracę z instytucjami kościelnymi i środowiskiem lokalnym w zakresie wychowania młodych i umacniania wychowawczej roli rodziny,
5) finansowanie remontów, inwestycji i wyposażania instytucji oświatowo – wychowawczych przeznaczonych dla ogółu dzieci i młodzieży.

Wpłat można dokonywać na konto Fundacji.

Wzór wpisu na przelewie:
odbiorca:
Fundacja Pro Iuventutis Educatione
ul. św. Jana 7; 31-017 Kraków
numer rachunku Fundacji: 18124046501111001051087185
nadawca numer rachunku: ………………………………………….
nadawca i adres:
np. Wojciech Kowalski
ul. Złota 10/4; 00-001 Warszawa
tytułem: WPŁATA NA CELE STATUTOWE FUNDACJI

O nas

Zapraszamy na uroczystość przekazania relikwii naszej Matki Założycielki do Świątyni Opatrzności Bożej, która będzie połączona z dziękczynieniem za osobę bł. Zofii w 10. rocznicę jej beatyfikacji.

Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie. 

Do zobaczenia!

YouTube

Odtwórz wideo

Facebook