Matka Wolności

Obraz Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem znajduje się w ołtarzu głównym i został ufundowany po 1577 roku przez litewskiego księcia Stanisława Radziwiłła, zwanego Pobożnym.

Nie znamy nazwiska malarza, który wykonał obraz. Prawdopodobnie został namalowany na południu Polski i nosi cechy przełomu gotyku oraz renesansu. Początkowo umieszczony był na bocznym filarze w kościele św. Jana. Jednak pewne zdarzenie z 1633 roku zdecydowało o przeniesieniu obrazu do głównego ołtarza i nadaniu mu tytułu – Matki Bożej od Wykupu Niewolników. Tak to zdarzenie opisuje księga cudów przechowywana przez siostry prezent ki:

„Roku Pańskiego 1633 jeden więzień w Zamku Krakowskim już na placu pod mieczem będąc, rodem z Prus, przez przyczynę Najświętszej Panny od srogiej śmierci wybawiony jest, którego towarzyszów srodze pokarano, ręce poobcinano, potem ćwiartowano, a on za ratunkiem Najświętszej Panny, której się oddawał w owym przypadku wolnym został. Za które dobrodziejstwo obecnie tu w kościele św. Jana Najświętszej Pannie dziękował, przy uczciwym mieszczanie krakowskim Andrzeju Wrońskim, i dziękując, samego siebie, wotum i kajdany, w których na placu był – ofiarował”.

W prezbiterium znajdują się liczne wota, które świadczą o nieustannej opiece Maryi wobec wzywających Jej pomocy. Najpiękniejszym jednak wotum wdzięczności jest korona papieska, którą ozdobiono skronie Dzieciątka Jezus i Matki Bożej dnia 9 maja 1965 roku. Koronacji dokonał na Skałce w Krakowie ks. Abp Karol Wojtyła podczas uroczystości ku czci Świętego Stanisława biskupa męczennika.

Wizerunek Matki Bożej jest zasłaniany olejnym obrazem, namalowanym na płótnie przez Julię Chomontowską z d. Biberstein-Błońską w Dreźnie ok. 1873 roku. Obraz przedstawia Świętych Annę i Joachima oraz klęczącą młodą Maryję.