MODLITWA DO MATKI BOŻEJ OD WYKUPU NIEWOLNIKÓW

Z głęboką pokorą upadamy do stóp Twoich, Święta Boża Rodzicielko, łaskawa Pani Świętojańska, aby Ci złożyć hołd czci, wierności i miłości. Błogosław nam. Matko, na dzień dzisiejszy i na całe życie, oraz tym wszystkim, którzy z wiarą i pokorą prosić Cię będą o wstawiennictwo u Syna Twego. Niechaj wszyscy składający swe prośby przed Twym Wizerunkiem zostaną wysłuchani, pocieszeni i umocnieni w wierze. Święta Maryjo, Matko Boża, oręduj za nami u Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Amen. 

Módlmy się: Spraw, Boże, abyśmy przez zasługi i orędownictwo chwalebnej Matki Syna Twojego zostali uwolnieni od wszelkich win i z niewoli szatańskiej. Amen. 

Matko i Wybawicielko Niewolników, módl się za nami. 

Imprimatur: Kraków, 3 maja 1965 r. Abp Karol Wojtyła 

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ WOLNOŚCI

/odmówiona przez ks. kard. Karola Wojtyłę podczas koronacji obrazu, 9 maja, 1965 r./

 

Matko Wolności, dlatego nazwano Cię Matką Niewolników, że zawsze przywracałaś wolność więźniom, a przywracałaś ją nie tylko
w znaczeniu zewnętrznym, fizycznym, ale w znaczeniu duchowym. Matko, Ty nie tylko nas rodziłaś na podobieństwo Chrystusa w Kościele świętym jako Dzieci Boże, ale przez całe stulecia dawałaś nam wolność Dzieci Bożych.

      Dzisiaj, chcemy Ci, Matko, wyrazić wdzięczność, ale nie okażemy jej w pełni, bo trzeba by ją wydobyć z milionów dusz, które są Tobie – Matko Łaski Bożej – wdzięczne za łaskę chrztu świętego, za niewypowiedziany dar, który zstępuje wprost z wysokości od naszego Ojca i trafia do naszych dusz, czyniąc je żywym podobieństwem Przedwiecznego Bożego Syna.

      Matko, prosimy Cię, dla nas i dla wszystkich ludzi drugiego Tysiąclecia o wielki dar wierności dla tego, co jest w człowieku najwyższe i najdoskonalsze, dar wierności dla łaski, dar wierności dla wolności Dzieci Bożych. O ten dar prosimy dla siebie i dla wszystkich przyszłych pokoleń. Wreszcie dla całej naszej Ojczyzny – dziękując – prosimy o dar wierności. Prosimy o to, abyśmy
w wierności potwierdzili naszą duchową wolność, wolność dzieci Bożych i przekazywali ją przez całe stulecia w nowe tysiąclecie,
ku chwale Bożej i zbawieniu dusz. Amen.

LITANIA

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko

Matko Miłosierdzia

Matko od Wykupu Niewolników

Matko Wolności

Krusząca kajdany grzechów

Pocieszycielko bezrobotnych

Zatroskana o ludzi bezdomnych

Opiekunko przebywających w więzieniach

Znajdująca zagubionych w bogactwie

Szukająca niszczących ludzkie życie

Uwalniająca od narkotyków

Spiesząca z pomocą zniewolonym przez internet

Uzdrawiająca zniewolonych przez magię

Podnosząca z niewoli alkoholizmu

Ratująca uwikłanych w hazard

Wzywająca do walki z pożądliwościami

Wypraszająca nawrócenie grzesznikom

Ucieczko prześladowanych

Lekarko duszy i ciała

Matko dzieci i sierot

Przewodniczko ludzi młodych

Nauczycielko życia Bożą prawdą

Przewodniczko powracających do Boga

Wychowawczyni powołanych do służby Bożej

Nadziejo wątpiących i zrozpaczonych

Strażniczko duchowego piękna

Tarczo chroniąca przed pokusami

Źródło naszej radości

Matko duchowej przemiany

Orędowniczko nasza u Boga

Pani Świętojańska

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Boże, Ojcze Miłosierdzia, Ty posłałeś na świat swojego Syna jako Odkupiciela ludzi, spraw, za wstawiennictwem Maryi, którą czcimy pod tytułem Matki od Wykupu Niewolników, abyśmy wiernie strzegli prawdziwej wolności dzieci Bożych, wysłużonej przez ofiarę Chrystusa i mogli ją szerzyć wśród wszystkich narodów. Przez  Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Imprimatur: Kuria Metropolitalna w Krakowie, 3 marca 2015 r., nr 427/2015 Bp Grzegorz Ryś, wikariusz generalny

KORONKA

/do prywatnego odmawiania na zwykłej cząstce różańca/


Na początku odmawiamy: Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

na dużych paciorkach (1 raz)
– Jezu, Ty do końca nas umiłowałeś.
– Za wstawiennictwem Matki Bożej od Wykupu Niewolników, prowadź nas do wolności Dzieci Bożych,

na małych paciorkach (10 razy)
– Panie, dobry jak chleb.
– Za przyczyną Matki Wolności, okaż nam swoją łaskę
.

Na zakończenie: Chwała Ojcu… /3 razy/.