Dziękujemy!

Drodzy Przyjaciele

Czcigodni Księża

Kochane Siostry z różnych Zgromadzeń Zakonnych

Szanowni Państwo pracujący w oświacie

Uczestnicy uroczystości pogrzebowych Siostry Maksymiliany Wojnar,

Jako Zgromadzenie Sióstr Prezentek, w którym zmarła Siostra żyła i pracowała przez 58 lat, pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim za udział w uroczystościach pogrzebowych. Jesteśmy wdzięczne za pamięć, życzliwość i dar modlitwy, złożony naszej Siostrze, szczególnie podczas Eucharystii w dniu pogrzebu.

Wierząc w świętych obcowanie, mamy nadzieję, że Siostra Maksymiliana była ucieszona tak licznym gronem osób, zgromadzonych wokół jej trumny.

Dziękujemy za wszystkie słowa wdzięczności, które wypowiedziano podczas pogrzebu. Były one dla nas ogromnym wsparciem i radością, że tyle dobra – przez jej posługę – Bóg uczynił ludziom i Kościołowi. Wierzymy, że będzie nadal opiekowała się dziełem wychowania katolickiego w Polsce, że będzie nam teraz wypraszać więcej łask w codziennej pracy wychowawczej i nie zapomni o ludziach, z którymi Bóg połączył ją w ziemskim życiu.

Niech Bóg wynagrodzi wszelkie gesty życzliwości.

Z modlitwą Siostry Prezentki